An Org Mode to ESCPOS converter
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Macoy Madson 56d38198f0 Fixed formatting and made it take file as argument před 6 měsíci
modules Initial commit před 6 měsíci
reference Initial commit před 6 měsíci
.gitignore Initial commit před 6 měsíci
.gitmodules Initial commit před 6 měsíci
LICENSE Initial commit před 6 měsíci
ReadMe.org Fixed formatting and made it take file as argument před 6 měsíci
TestPrint.org Fixed formatting and made it take file as argument před 6 měsíci
ThermalPrinterConverter.py Fixed formatting and made it take file as argument před 6 měsíci
printOutput.sh Initial commit před 6 měsíci

ReadMe.org

I bought a Zijiang-ZJ-58 from Amazon, but found that the existing Linux software did not print in the correct format, or not how I wanted. These scripts output in the ESCPOS format, which is what the printer uses internally.

TODO Setup

Article Driver

sudo apt install build-essential cmake libcups2-dev libcupsimage2-dev
sudo apt install -y system-config-printer

Command line operation

Use

python3 TermalPrinterConverter.py
./printOutput.sh