This is a test
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 

7 regels
63 B

# ---> Ada
# Object file
*.o
# Ada Library Information
*.ali