My Emacs config, and other editor settings
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Macoy Madson cd5f633f75 Fix repo builder to use submodules 2 tygodni temu
ClangFormat Fixed crlf issue 3 lat temu
Emacs Add script for making Cakelisp and Gamelib repos 2 tygodni temu
GitConvenience Fix repo builder to use submodules 2 tygodni temu
KinesisKeyboard Adding my Kinesis Advantage2 configs 3 lat temu
SublimeText3 Fixed crlf issue 3 lat temu
VSCode Fixed crlf issue 3 lat temu
.gitmodules Add iy-go-to-char submodule, small cleanup 8 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 4 lat temu
README.md Initial commit 4 lat temu

README.md

editorPreferences

My editor preferences for Sublime / VS Code / Clang Format etc.