Generate base16 color schemes from images
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Macoy Madson 4579570feb Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 år sedan
..
Example1.jpg Added example images, added base16.el output format 2 år sedan
Example2.jpg Added example images, added base16.el output format 2 år sedan
Example3.jpg Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 år sedan
Example4.jpg Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 år sedan