Generate base16 color schemes from images
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Macoy Madson 4579570feb Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 lat temu
..
Example1.jpg Added example images, added base16.el output format 2 lat temu
Example2.jpg Added example images, added base16.el output format 2 lat temu
Example3.jpg Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 lat temu
Example4.jpg Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 lat temu