Generate base16 color schemes from images
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
Macoy Madson 4579570feb Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 jaren geleden
..
Example1.jpg Added example images, added base16.el output format 2 jaren geleden
Example2.jpg Added example images, added base16.el output format 2 jaren geleden
Example3.jpg Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 jaren geleden
Example4.jpg Added brightness clamping system for when the color palette is too bright 2 jaren geleden